Σαραλιώτης - Τέντες & συστήματα σκίασηςβιδωτά - δετά πανιά

Πέρα από τις συνήθεις κατασκευαστικές μας εργασίες για την τοποθέτηση τεντών και άλλων προηγμένων συστημάτων σκίασης, αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές.

Κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητές του και για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σκίασής του, πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες ακριβείς μετρήσεις για να περάσουμε στο έργο της κατασκευής.
Το καταρτισμένο προσωπικό μας κατέχει υψηλή τεχνογνωσία για τις ιδιαίτερες κατασκευές που μπορεί να χρειάζεται ο χώρος σας προβαίνοντας στην απόδοση σταθερών και επαρκών συστημάτων.