Σαραλιώτης - Τέντες & συστήματα σκίασηςParking

Κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητές του και για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σκίασής του, πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες ακριβείς μετρήσεις για να περάσουμε στο έργο της κατασκευής.

Το καταρτισμένο προσωπικό μας κατέχει υψηλή τεχνογνωσία για τις ιδιαίτερες κατασκευές που μπορεί να χρειάζεται ο χώρος όπως η σκίαση σε θέσεις parking.